Трудова мотивация и производителност на труда на персонала


Според Маслоу, поведението се определя само от незадоволените потребности. Задоволената потребност не е мотиватор на поведението. Човешките потребности са йерархични. На най-ниско равнище се намират физиологичните потребности за самосъхранение...
 

Конфликт


Описание на конфликта накратко. Посочете предпоставката/предпоставките за възникване на конфликта. Идентифизирайте типа на конфликта. Анализирайте (опишете) причините за конфликта и заинтересованите (замесените) в конфликта страни...
 

Управление на организационната промяна


Същността и природата на промяната като категория в икономическата наука е обект на научни изследвания от началото на ХХ век. Твърденията на авторите...
 

Tрудово поведение и кариера на Мари Роже


Различията между хората започват още на биологично ниво и понякога това са фактите, които приемаме най-трудно. Дълбоко е разочарованието ни от това, че "равен старт" няма и не може да има дори само по причини от биологичен характер
 

Организационно поведение


Определения в дисциплината Организационно поведение....
 

Лидерът, който ме поведе


Лидерът е лице, което заема ръководно място в една организация без формално да е избрано за такова. Благодарение на своите умения, подходи и възгледи лидерът може да повлияе на поведението на околните като ги вдъхнови да работят с интерес...
 

Организационно поведение


Трудова мотивация и производителност на труда на персонала...
 

Ценностна ориентация и етика


Ценностната ориентация показва насочеността на личността. Ценностите в психологията и ОП са фундаментално понятие, обозначаващо познавателната структура, която осигурява критериите за избор измежду алтернативни поведения...
 

Трудова мотивация и производителност на труда


Системното преместване на работниците от една специализирана длъжност към друга ще облекчи монотонността и скуката, свързана с изпълняването на една и съща работа ден след ден. Ротацията в работата може да се свърже с удовлетворение...
1 2 3 4 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Организационно поведение с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент