Фактори, ограничаващи мотивацията, свързани с работното място (длъжността)


Трудови и длъжностни несъответствия – причина за слабите постижения на служителите се крие в бедното съдържание на труда и лошо изградената длъжност или работно място. Когато те са на лице, настъпва спадане на мотивацията и производителността...
 

Теория на Маслоу


Големият капитал на всяка фирма е добре мотивираният персонал...
 

Организация на енергийното стопанство


Ремонти на енергосъораженията- изисквания за рационална организационна енергийното стопанство: надеждност и непрекъснатост на работата, пълно използване на вътрешните енергоресурси и повишаване кпд на енергийното оборудване...
 

Фирмена култура


Фирмената култура е съзнателно създаден изкуствен механизъм от взаимно свързани принципи, норми и правила на фирмено поведение за системно и целенасочено въздействие и регулиране пълноценното използване на целия персонал...
 

Управляване на конфликти в организацията


Управляване на конфликтите в организацията. Видове конфликти и равнища на проявяването им. Стратегии и техники за разрешаването на конфликтите....
 

Моделът R.E.M.


Resourceful, Evaluative, Maximizing "Модел R.E.M.", икономическа (максимизиране на печалбата) модел, психологически (или йерархия на нуждите) модел, социологическа (или социална жертва) модел и политически (или префектен агент) модел....
 

Роли в екипа


Ролите в екипа са видовете поведения, които отговарят на характера на екипната задача и на екипната работа и подпомагат екипа да постигне успешно своята екипна цел....
 

Вътрешен контрол в организациите


Вътрешният контрол се определя като процес, осъществяван от съвета на директорите на организацията, ръководството и друг персонал и е предназначен да предоставя разумно ниво на увереност по отношение на постигане на целите, свързани с...
 

Организационна култура


Изследвани функции на организационната култура. Елементи на организационната култура в трите групи. Описание на елементите на организационната култура. Най-често допускани грешки в организационната култура...
 

Диагностика и организационно развитие - конспект


Пълен и систематизиран материал по конспекта за изпита по "Диагностика и организационно развитие, с преподавател проф. д-р Мария Андреева...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Организационно поведение с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент