Вербална комуникация


Деловата комуникация е обвързана здраво с вербалните умения, с реторичните техники и похвати, с прилагането на способности за убеждаване на бизнес партньора, с различните логически и емоционални средства за влияние и за формиране на определено мнение...
 

Анализ на мотивация и ангажираността на Клодин Роше. Казус.


Поведението на индивида е тясно свързано с потребностите му. Йерархията на потребностите, за която Маслоу говори определя това поведение. Когато човек удовлетвори една по-нисша потребност, тя представа да го мотивира и той започва да се мотивира...
 

Организационно управление за освобождаване


Понятието мета способност се използва за обозначаване на комплексни и особено значими индивидуални различия, чрез които може да компенсира липсата на едни или други способности...
 

Тест по организационно поведение


Тестът е предназначен за предмета организационно поведение, който се изучава в 3-ти курс, специалност индустриален мениджмънт...
 

Българската организационна култура в контекста на европейската интеграция


С настъпването на информационната ера механистичният модел на организацията става все по-неадекватен и неприложим.Още през 60-те години на двадесети век Блейк и Мутън предлагат приложен модел за управление на организацията, който отчита влиянието...
 

Организационна култура


Трудов и психологически договор. Мощен фактор на въздействие и определяне на индивидуалното и груповото поведение. Общите ценности, групови норми, убеждения, вярвания и модели на поведение на хората...
 

Упражнение по Организационно поведение


Производственият процес представлява: съвкупност от целенасочени взаимодействия между труда, средствата на труда и предмета на труда, в резултат на което се получава готовата продукция...
 

Организационно поведение


Понятието "осмисленост на работата" означава: работа, която е значима, носеща удовлетворение и спомагаща развитието, благополучието...
 

Анализ и оценка на деловата култура и етика на работното място


Всеки колектив има свои норми на взаимоотношения, които трябва да се създават или променят по пътя на демократичното, единното и всеобщото участие на всеки от колектива до достигането на общо съгласие...
 

Управление на груповите процеси и поведение в организацията. Работа в екип


Ключови въпроси: Каква е природата и какви са особеностите на групата и работната група? Как се изгражда и развива работна група...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Организационно поведение с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент