Видове конфликти


Между личностния конфликт, от една страна е фаза на борбата на създалите се противоположности между личностите в дадена организация, като друга –форма на разрешаване на противоречията между тях...
 

Управление на организационната промяна


Същността и природата на промяната като категория в икономическата наука е обект на научни изследвания от началото на ХХ век. Твърденията на авторите...
 

Комуникационни процеси в организацията


Същност на човешкото общуване – човешкото общуване има за основни характеристики отношенията човек – човек....
 

Индивидуално трудово поведение. Индивидуални различия


На първото, индивидуално равнище на анализ в организационното поведение (ОП) е поведението на личността в организацията, в процеса на труд...
 

Групи, групови процеси и организационно поведение


Наличието на групи е същностна характеристика на всяка организация. Организацията е не просто система за ефективно разделение и координация на труда на хората или изкуствено създаден инструмент за решаване на проблеми...
 

Лидерство и ръководство. Същност на лидерството. Теория за чертите на лидера.


При характеризиране на динамичните процеси в малката група, възниква въпросът как групата се организира, кой поема функциите за нейното организиране, какъв е психическият "рисунък" за дейността...
 

Управление на конфликтите


Понятието „конфликт” (от лат. conflictus - сблъскване, удряне, борба) при изследването на организационното поведение се разглежда в тясна връзка с понятието „противоречие”. Характерът на противоречията, начините на развитието им, способите на тяхното...
 

Ценностна ориентация и етика


Ценностната ориентация показва насочеността на личността. Ценностите в психологията и ОП са фундаментално понятие, обозначаващо познавателната структура, която осигурява критериите за избор измежду алтернативни поведения...
 

Корпоративно поведение


Организационният език е част от корпоративната култура, която много често се подценява. Той е елемент от комуникациятa в организациите, но определя стила и начина на изразяване...
 

Групи и групово поведение


Групата е съвкупност от лица, свързани и значително зависими взаимно помежду си тя има универсален характер спрямо човешкото съществуване. Всеки се ражда, живее и...

Качи реферат и спечели
 

Сподели своите Реферати по Организационно поведение с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Организационно поведение
Реферати
Ограничаване на резултатите