Отговори на въпросите върху книгата "Организационно поведение" на Марин Паунов


Коя е основната идея или теза, изказана в книгата? Основната идея е изучаването на същността на човешкото поведение в организационна среда и изследването на онези фактори,които оказват влияние върху това поведение...
 

Организационната култура и връзката ѝ с иновациите

26 мар 2020
·
15
·
2,567
·
3
·
4
·
3

Връзката между организационната култура и иновацията е била предмет на различни изследвания през годините. И в литературата, и в изследванията се обръща голямо внимание на идентифицирането на източниците на иновация, а също и факторите и бариерите...
 

Лидерство и ръководство. Същност на лидерството. Теория за чертите на лидера.


При характеризиране на динамичните процеси в малката група, възниква въпросът как групата се организира, кой поема функциите за нейното организиране, какъв е психическият "рисунък" за дейността...
 

Организационен конфликт

27 май 2009
·
7
·
1,141
·
188
·
283
·
1

Конфликтът е част от ежедневието ни, той провокира, нарушава спокойния ход на събитията и мислите ни, променя установеното положение, кара ни да се пренастройваме на нова вълна...
 

Профил на организационно поведение


Съвременните организации са изправени пред непрекъснати предизвикателства. Интензивно нарастващата конкуренция, глобализацията, зашеметяващите темпове на технологичните промени и по-краткия жизнен цикъл на продукта се превръщат в причина за...
 

Организационна култура


Организационната култура представлява модел от общи нагласи, разбирания, очаквания и вярвания на персонала, определящ начина на неговата работа и поведение в рамките на организацията. Тя е ключов фактор за реализирането на организационните стратегии...
 

Управление на конфликтите


Понятието „конфликт” (от лат. conflictus - сблъскване, удряне, борба) при изследването на организационното поведение се разглежда в тясна връзка с понятието „противоречие”. Характерът на противоречията, начините на развитието им, способите на тяхното...
 

Мотивация


Същност на мотивацията. Концепции за мотиви и мотивация. Измерване на мотивацията...
 

Видове конфликти


Между личностния конфликт, от една страна е фаза на борбата на създалите се противоположности между личностите в дадена организация, като друга –форма на разрешаване на противоречията между тях...
 

Човекът и мотивацията

03 май 2009
·
11
·
1,816
·
103
·
109
·
1

Да управляваме означава да въздействаме върху хората (персонала- сътрудниците, работниците) с оглед съвместното постигане на предвари-телно поставени цели на предприятието...
1 2 3 4 5 »

Качи реферат и спечели
 

Сподели своите Реферати по Организационно поведение с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Организационно поведение
Реферати
Ограничаване на резултатите

По Авторство

По Предназначение

По Подреждане по

Популярност Рейтинг още подреждане по...