Кроскултурен мениджмънт и организационно поведение

22 апр 2021
·
44
·
16,231
·
12
·
15
·
4

Тенденции и перспективи в развитието на кроскултурния мениджмънт. Организационна култура. Водещи идеи, фактори и параметри за изследване на културните различия. Модели за кроскултурните изследвания...
 

Организационно поведение


Анализирайте подходите на организационното поведение и посочете кои от тях и защо са подходящи за въздействие върху поведението на персонала на определено предприятие (трябва да се изхожда от качествата на персонала на реално предприятие)...
 

Организационна култура на фирма


Oрганизационната култура представлява взаимовръзка между убеждения, правила, действия, институции и модели за комуникация на определени групи хора...
 

Отговари на въпроси от книгата на Марин Паунов "Орханизационно поведение"


Управлението в огромна част от случаите е управление на хора, не толкова – както изглежда от пръв поглед – на вещи и процеси, а организациите, независимо от функционалната им цел, са създадени от и за хората...
 

Организационно развитие


В теорията и практиката на управлението, организационното развитие представлява общата рамка на промяна, която се фокусира върху усъвършенстването...
 

Teми по потребителско поведение pro


Oт гледна точка на теорията на потребителското поведениe, потребителят представлява "единица, която взема решение". Той събира информация, обработва я съзнателно или несъзнателно...
 

Лидерство и организационна култура


Ръководителите на фирми все по-често започват да осъзнават, че културните ценности понякога спъват организационните промени, които желаят да направят...
 

Бюрокрацията на Вебер


Възможността на човек или група хора да въздейства и да принуждава друга група хора да изпълнява предварително поставен замисъл. Вебер определя властта като асиметрично взаимодействие между 2 групи от хора...
 

Организация и култура


Организациите са основна характеристика на времето, т.е. за всяка появила се социална потребност се създава съответна организация...
 

Организационно - управленска структура - същност и видове. Фактори, от които зависи ОУС.


Организирането е втората обща функция на управленския процес, чието главно съдържание се свежда до това да раздели, подреди и свърже работите в организацията за успешно реализиране на целите...
1 2 »

Качи общ материал и спечели
 

Сподели своите Общи материали по Организационно поведение с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент