Организационно - управленска структура - същност и видове. Фактори, от които зависи ОУС.


Организирането е втората обща функция на управленския процес, чието главно съдържание се свежда до това да раздели, подреди и свърже работите в организацията за успешно реализиране на целите...
 

Конкурентни предимства


В своята статия “Какво е сратегия” Портър посочва, че “грешно е да се обяснява успеха на конкурентноспособните фирми чрез установяване на индивидуални силни страни, основни компетенции, и критични (решаващи) ресурси”...
 

Бюрокрацията на Вебер


Възможността на човек или група хора да въздейства и да принуждава друга група хора да изпълнява предварително поставен замисъл. Вебер определя властта като асиметрично взаимодействие между 2 групи от хора...
 

Диагностични интервенции


Документът съдържа информация за това какво представлява термина "диагностична интервенция", кои са стратегиите в бизнес-организациите и какво е характерно за всяка една от тях. Посочени са техники за диагностициране и етапите, през които то преминава..
 

Организация и култура


Организациите са основна характеристика на времето, т.е. за всяка появила се социална потребност се създава съответна организация...
 

Лидерство и организационна култура


Ръководителите на фирми все по-често започват да осъзнават, че културните ценности понякога спъват организационните промени, които желаят да направят...
 

Просоциалното поведение в организацията pro


Просоциално поведение (prosocial behavior) е термин от социалната психология и означава поведение, което не води след себе си изгоди за респондента, а носи облаги единствено на реципиента...
 

Отговари на въпроси от книгата на Марин Паунов "Орханизационно поведение"


Управлението в огромна част от случаите е управление на хора, не толкова – както изглежда от пръв поглед – на вещи и процеси, а организациите, независимо от функционалната им цел, са създадени от и за хората...
 

Организационно поведение


Технологичният и техническият аспекти изискват определен вид взаимоотношения, докато човешкият или социалнияст аспект на взаимоотношенията в огранизацията има своите специфични свойства или характеристики. Основните черти на социо-техническия подход...
 

Теми по Организационно поведение pro


Дефиниция на организационното поведение: организационното поведение изучава трудовото поведение на индивидите и групите в организацията - една от най-важните страни на човешкото поведение...

Качи общ материал и спечели
 

Сподели своите Общи материали по Организационно поведение с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент