Отговори на въпросите върху книгата на Марин Паунов – "Организационно поведение”


Коя е основната идея или теза, изказана в книгата? Организационното поведение (ОП) е интердисциплинарна област, посветена както на изучаването и разбирането на причините, структурата и динамиката на индивидуалното и групово трудово поведение, така и на...
 

Организационна функция, организационна структура и организационно проектиране – същност, съдържание и принципи. фактори, влияещи върху модела на организационно-управленската структура.


Организационна функция – отнася се до решенията, които мениджърите взимат относно: специализация на работните места; делегирането на пълномощия...
 

Организиране и организационна структура на управление


Същност на управленската функция организиране и на организационната структура на управление, видове структури на управление...
 

Подходи към организацията. Принципи на научното управление на Ф. Тейлър. Принципи за систематизация на управлението на Анри Фейол.


Според централното положение в класическата теория за организациите, организацията е група от хора, отношенията между които се градят върху разделението на труда и произтичащата от него кооперация...
 

Мотивиращи фактори при младите служители в големи фирми


В това изследване се използва методологията на Камерън и Куин за класифициране на корпоративната култура в две основни измерения на организационната култура: гъвкавост срещу контрол и вътрешна срещу външна ориентация...
 

Външна среда на организацията


Външната среда на организацията е съвкупност от такива фактори и институции извън организацията, които влияят и могат да влияят потенциално на нейната дейност и резултати от дейността...
 

Групи и групови процеси в организацията. Комуникации. Конфликти.


Вниманието на поведенските науки към процесите, които протичат в групите и оказват влияние върху индивидите и организациите, датира поне от времето на хоуторнския експеримент...
 

Теория за организациите и организационно поведение


Тема по организационно поведение - Организационното поведение като теория и практика. Предмeт. Характеристика. Основни подходи-познавателни възможности и ефекти за организационно поведенческите изследвания...
 

Питър Дракър: основни правила за подбор на персонала


Ръководителите с право заделят повече време за управление на персонала и за кадрови решения, отколкото за всичко останало. Няма друга област, в която взетите решения да имат толкова продължителни последствия и така трудно да се коригират...
 

Групите и тяхното развитие


Отдавна е установен фактът, че индивидът реагира на едни и същи дразнители по различен начин, когато е сам и когато е сред други хора...
1 2 3 4 5 » 8

Качи тема и спечели
 

Сподели своите Теми по Организационно поведение с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Организационно поведение
Теми
Ограничаване на резултатите

По Авторство

По Подреждане по

Популярност Рейтинг още подреждане по...