Типове организации и нови структурни форми pro

17 авг 2016
·
14
·
2,888
·
2
·
20
·
7.00 лв.

Процесът, свързан с йерархичното декомпозиране на дейностите и установяването на механизми за координация и контрол на тези дейности води до възникването на формална организационна структура, която се състои се от звена и позиции...
 

Технология на организационното проектиране. Подходи към специфичните въпроси на проектирането pro

17 авг 2016
·
16
·
5,590
·
1
·
7
·
8.00 лв.

Проектирането, чийто обект са елементите на организационния дизайн е процес, при който мениджмънта балансира организационните ресурси (енергия на персонала, усилия, изисквания, групова динамика, механизми за обратна връзка) за постигане на резултати...
 

Технология на организационното оценяване pro

17 авг 2016
·
15
·
5,829
·
1
·
4
·
8.00 лв.

Всяка организация притежава начини за балансиране на множеството изисквания към нея за време, ресурси и енергия. В зависимост от наложения баланс, системата изпълнява и постига определени резултати....
 

Организационно поведение в корпорацията pro


Организационното поведение има за цел да насочва хората към определено поведение в компанията. Тъй като хората са най-ценният фактор във всяка компания, то успеха на фирмата зависи от тях...
 

Организационна култура на АРОМА pro


Организационната култура и бизнес етиката са ключови компоненти от бизнес средата на всяка една организация, независимо от сферата и на действие. Именно поради този факт за тяхното изграждане се обръща специално внимание и се влагат повече усилия...
 

Лекции по Организационна култура pro

22 юли 2016
·
81
·
27,244
·
64
·
30.00 лв.

Учебниите материали и знанията по дисциплината са синтезирани в лекциите, като тяхното усвояване гарантира успешното вземане на писмен (или устен) изпит с мн.добра или отлична оценка...
 

Организационната култура и конфликтите в организацията pro

19 юли 2016
·
20
·
6,683
·
47
·
25.00 лв.

Организационната култура - фактор при разрешаването на конфликтите в организацията...
 

Изградете система за мотивация в организацията като използвате понятийния апарат, основните идеи от теориите с принос в ОП и прилагате съвременни интегративни подходи pro


Ръководството в една организация има ключова роля, която се основава на управленския подход или иначе казано това е начинът на влияние върху поведението на служителите в организацията с цел да се реализират определените в стратегиите на фирмата цели...
 

Организационна структура pro


Основната задача на курсовата работа и на всяка компания, организация или фирма, е да се разгледа правилното структуриране на управлението ѝ, за да може тя да се развива, да бъде ефективна, конкурентно способна и да може да се адаптира лесно към...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Организационно поведение с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент